Zorgpad ondervoeding kwetsbare ouderen Apeldoorn

Ondervoeding is een acute of chronische toestand waarbij een tekort of disbalans van energie, eiwit en andere voedingsstoffen leidt tot meetbare, nadelige effecten op lichaamssamenstelling, functioneren en klinische resultaten. Ondervoeding komt voor bij 15 tot 30 procent van de thuiswonende ouderen.
 

Ondervoeding: wat kan jij/u ermee?
Klik hier voor de Signaleringskaart ondervoeding kwetsbare ouderen
Klik hier voor het Zorgpad ondervoeding kwetsbare ouderen Apeldoorn 

 

Regiegroep ondervoeding kwetsbare ouderen Apeldoorn

Het verminderen van ondervoeding bij kwetsbare ouderen vraagt om een goede afstemming en samenwerking tussen de verschillende professionals, ouderen en mantelzorgers. De regiegroep ‘Ondervoeding kwetsbare ouderen Apeldoorn’ heeft in 2018-2019 het zorgpad ondervoeding kwetsbare ouderen ontwikkeld. Ook is er een signaleringskaart gemaakt voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals die niet over een ander screeningsinstrument (bijvoorbeeld SNAQ65+) beschikken.

De regiegroep wordt gevormd door S1-wijkverpleegkundigen Apeldoorn, Vérian, Bos en Weide Fysiotherapie, Gelre ziekenhuizen, gemeente Apeldoorn, huisartsenregio Apeldoorn, Stimenz, GGD NOG en Proscoop. Voor vragen over het zorgpad of de signaleringskaart kunt u contact opnemen met Sari van Veen (s.van.veen@kleingeluk.nl)  of Marion Pol (MarionPol-Sangers@verian.nl).